O Karlovarském kraji

Sídlo Závodní 353/88
360 21, Karlovy Vary
Telefon 353 502 111, 353 502 112 (ústředna)
Fax 353 331 509 (podatelna)
Elektronický kontakt epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Oficiální stránky www.kr-karlovarsky.cz
Počet obcí 132
Počet okresů 7
Statutární město Karlovy Vary

Charakteristika

Karlovarský kraj je po Praze a Libereckém kraji třetím nejmenším krajem České republiky. V Karlovarském kraji je 132 obcí a celkem je zde hlášeno k trvalému pobytu 304 253 obyvatel, což jsou 3% z celkového počtu České republiky. Rozloha kraje je 3315m2. Kraj leží na severozápadě naší republiky a sousedí více než polovinou hranic s Německem. Karlovarský kraj je jedním z nejmenších krajů u nás a zaujímá jen 4,2% z celkové plochy ČR. Karlovarský kraj se skládá ze tří okresů – karlovarského, chebského a sokolovského. Karlovarský kraj je proslulý hlavně svým lázeňstvím. V kraji se nachází nejznámější lázně Karlovy Vary, ale pak také Jáchymov, Lázně Kynžvart, Mariánské a Františkovy Lázně.

Historie

Počátky historie tohoto kraje jsou již z doby kamenné, a to předchůdcem člověka dnešního typu. Je zde podložena archeologickým výzkumem přítomnost Keltů, germánských kmenů. Od 9. Století zde začalo osidlování území Karlovarského kraje Slovanskými kmeny Sedličanů a od západů také Venety. V centru města Chebu je možné shlédnout ojedinělé Slovanské hradiště. Historie Karlovarského kraje je dále také historií česko-německou.

Krajské město

Hlavním městem kraje jsou Karlovy Vary. Město leží, stejně jako Plzeň, na soutoku tří řek a to Teplé, Rotavy a Ohře. Ve městě je hlášeno 53 708 lidí k trvalému pobytu a je to město lázeňské, stejně jako sousedící Jáchymov, Kynžvart, Františkovy či Mariánské Lázně. Město Karlovy Vary dal vystavět král Karel IV. v polovině 14. století. Hlavním centrem pozornosti se město stává o 200 let později. Ve století 17. čelilo město třicetileté válce a všem okolním pohromám. Karlovy Vary se s tím vším rychle vyrovnaly a začaly pokračovat ve svém rozvoji, hlavně v oblasti lázeňství. Postupem doby se Karlovy Vary staly nejoblíbenějšími a nejnavštěvovanějšími lázněmi. Jezdila se sem léčit i bohatá šlechta a k oblíbenosti těchto lázní nemálo přispěl i samotný ruský car Petr Veliký. Dalšími návštěvníky z řad slavných jsou třeba Freud, Beethoven, Purkyně, Dobrovský, Paganini, Josef I., Tyl, Chopin, Gogol či Mozart. Lázně si svoji pověst budovaly úplně od začátku, od nuly a počátkem 20. století již byly nejslavnějšími lázněmi Evropy.

Další zajimavá města

První informace o městě Chebu je písemně doložena z roku 1061. Pozitivní vztah k tomuto městu měl již Jiřík z Poděbrad a po něm je pojmenováno i jedno z měst v chebském kraji. V době třicetileté války bylo město drancováno oběma stranami, na počátku 19. století bylo město postiženo devastujícím požárem a po něm bohužel nedošlo k obnovení mnohých historických budov a památek.

Historické a kulturní památky

Hrad a zámek Loket, Zámek a hrad Horní hrad – Hauenštejn, Hrad Seeberg-Ostroh, Zámek Chyše, Hrad a zámek Bečov nad Teplou nebo Zámek Kynžvart. Na území kraje se dále zachovalo několik vesnických rezervací. Nejvýznamnější z nich je Skanzen Doubrava, který leží mezi Novým Drachovem a Chebem. Najdeme zde typickou architekturu chebského lidu s nejstarším hrázděným statkem u nás, a to z roku 1751. Dalšími významnými památkami je komplex v Ostrově u Karlových Varů, nejvíce pak Zámecký park, kdy jeho historie se píše již na počátek 17. století. Dále zde je Relikviář sv. Maura, který je národní památkou evropského významu. Nachází se zde druhá nejcennější zlatnická práce v ČR, která pochází ze 13. století a je k vidění na Zámku v Bečově nad Teplou. Další významnou památkou je Hrad Loket nad Ohří, původně gotický, nyní upravený na renesanční sídlo. Zajímavou kulturní památkou je také Zámek Kynžvart, klasicistní letní sídlo s rozsáhlým anglickým parkem a Klášter Teplá, který se pyšní druhou největší klášterní knihovnou u nás. Z kulturní oblasti je nutno ještě zmínit Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

Příroda

Většina kraje je hornatá. Nejznámějšími místy jsou Krušné Hory, Slavkovský les a Doupovské hory. Samým centrem kraje je CHKO Slavkovský les, která byla zřízena v roce 1974 a to na neuvěřitelné ploše o velikosti 640 km2. Oblast krajiny Slavkovského lesa je tvořena spíše hornatým územím a mokřinami, kaňony a bučinami. Jako Chráněná krajinná oblast byl Slavkovský les prohlášen v roce 1974. K nejcennějším a nejznámějším lokalitám CHKO patří Kladenské rašeliny a Mnichovské hadce. Mezi nejvyšší vrcholy CHKO Slavkovského lesa patří Lysina a Lesný. Rostou zde i vzácné a chráněné květiny jako například: Vrba borůvkovitá, Tučnice obecná, Endemit rožec kuřičkolistý, Rosnatka okrouhlolistá, Arnika horská a Hadcovský sleziník. Z typické zvěře například sysel obecný, zvěř černá, srnčí, čáp černý, jelen evropský, rasa západoevropská, kuny aj. Další známou přírodní rezervací je Soos s rozlohou na 221 ha, která je plná bažin a močálů a v neposlední řadě také Komorní hůrka, která je naší nejmladší známou vyhaslou sopkou. Největším vodním tokem je řeka Ohře. Zvláštností kraje je poměrně velký počet umělých vodních děl jako např. přehrada Skalka, Jesenice, Březová a vodní nádrže Horka, Stanovice, Žlutice a Tatrovice. Charakter kraje je průmyslově zemědělský s významným podílem lázeňství. Světově známými lázněmi jsou Karlovy Vary, Jáchymov, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, méně známé Lázně Kynžvart a Lázně Kyselka, určené pro léčbu dýchacích potíží dětí a mládeže. Lázně Kyselka se po r. 1989 podařilo privatizačními záměry totálně zdevastovat. Jedná se při tom o soubor památkově chráněných staveb, kterým hrozí likvidace. Karlovy vary - Karlovarský kraj pro zájemce o kulturní, historické památky a zajímavosti doporučuje jako cíle hrady a zámky Loket, Bečov nad Teplou, Kynžvart, Cheb, historická jádra měst, hrázděné domy v Novém Drahově a Doubravě. Návštěvníci mohou obdivovat nádhernou a pestrou přírodu, které vévodí Krušné Hory a malebné údolí řek Rotava, Svatava, Střela a Ohře.

Průmysl a hospodářství

Struktura místního hospodářství je velmi pestrá. Ve dvou okresech ze tří (Karlovy Vary a Cheb) je hlavní lázeňství a cestovní ruch. Ve třetím okrese (Sokolov) je prioritou těžba hnědého uhlí a pak chemická, strojírenská a energetická výroba. Dále je zde zachována tradice výroby skla (Moser), minerálních vod (Mattoni), lihovin (Becherovka), porcelánu, hudebních nástrojů a textilu. V největším, Karlovarském okrese, je největší a nejvýznamnější koncentrace lázní v ČR. Lázeňské služby poskytuje více než 70 lázeňských zařízení a to je více než 44?% z celé ČR. S lázeňstvím je velmi úzce spojena také výroba lázeňských oplatků, bylinného likéru Becherovka či výroba Chodovského růžového porcelánu.

Podnikání

Tak jako v každém kraji se i Karlovarský potýká s dopady hospodářské krize a v Karlovarském kraji se velké množství firem jistí před jejími případnými dopady takzvanou částečnou zaměstnaností. Ta jim umožňuje nechat doma zaměstnance za nejméně 60 procent mzdy. Vývoj situace ovšem napovídá, že počet organizací žádajících o částečnou zaměstnanost už pravděpodobně neporoste. Doma možná nezůstane ani tolik lidí, kolik bylo původně nahlášeno. Největší zaměstnávající firmou v regionu je těžařská firma Sokolovská uhelná a její situace je více než stabilní, dále pak sokolovská chemička Hexion Specialty, která také neuvažuje o využití částečné zaměstnanosti.

Zemědělství

Charakter klimatických podmínek i půdy nevytváří v Karlovarském kraji vhodné podmínky pro zemědělství. Orná půda má rozlohu 1 246 km2 a dosahuje tak pouze 17,2% z celkové plochy kraje. Daleko větší plochu zaujímají pozemky lesní. Z hlediska přírodních zdrojů jsou nejdůležitější zásoby keramických jílů, hnědého uhlí, menší ložiska kovových rud, zbytků smolince a dále pak v nemalé míře hlavně zdroje léčivých a minerálních vod.

© 2008-2014